Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

magenno
14:15
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viadobby dobby
magenno
14:15
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viadobby dobby
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
14:15
2040 839a 500
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
14:13
5221 46ee

adrenaline:

via weheartit

Reposted fromdivi divi viadobby dobby
magenno
13:59
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viaoll oll
magenno
13:57
2527 f8be
Reposted fromtgs tgs viaoll oll
13:56
0599 f66e
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
magenno
12:43
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadobby dobby
12:43
5077 c0ff
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viadobby dobby
magenno
11:20
1474 e77b 500
Thors toolset
Reposted fromPsaiko Psaiko viajeschge jeschge
magenno
11:00
8900 8145 500
Reposted frommariet mariet viadobby dobby
magenno
10:58
magenno
10:58
8065 9ecc 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viajeschge jeschge
magenno
10:58
2846 2f88
Early to rise
Reposted fromvolldost volldost viajeschge jeschge
magenno
10:56
4305 ad45
Reposted fromkarahippie karahippie viamrymrumru mrymrumru
magenno
10:56
Good morning!
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viamrymrumru mrymrumru
magenno
10:55
magenno
10:55
10:55
magenno
10:54
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...