Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2016

magenno
09:37
1690 c47b
cat shaming
magenno
09:36
9022 640b 500
Reposted fromoll oll viakoloryzacja koloryzacja
magenno
09:36
8999 c477 500
Reposted fromoll oll viakoloryzacja koloryzacja
magenno
09:35
4301 8b9a
09:33
magenno
09:02
8028 825c 500
Reposted fromalamakota alamakota viagodsriseoneast godsriseoneast
magenno
09:02
magenno
09:00
0114 2217 500
Reposted fromoll oll

November 10 2016

magenno
22:56
Fonts Matter
magenno
22:56
magenno
22:54

November 09 2016

magenno
20:50
7365 4839 500
Reposted fromporanny poranny viagdziejestola gdziejestola
magenno
20:50
4774 1443
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasatyrlane satyrlane
magenno
20:32
0887 3242 500
Reposted fromoll oll
magenno
19:57
1519 4565 500
Reposted fromlircze lircze viaciasto ciasto
magenno
12:25
magenno
12:25
9836 5140
Reposted fromTierraDelFuego TierraDelFuego
magenno
12:23
9838 448b 500
Reposted fromTierraDelFuego TierraDelFuego
magenno
12:20
0586 9af8 500
Reposted fromdelain delain viasbguys sbguys
magenno
12:19
Czasami ludzie się męczą. Ludźmi. Relacjami. Światem. Czasami zmęczy nas praca, innym razem wejście po schodach na któreśtam piętro. Zmęczy nas to, jak ktoś pija herbatę – że w ciągu dwóch łyków zdąży opuścić kubek stukając o drewniany stolik, by zaraz go podnieść, napić się i znów odstawić. Męczy nas czyjaś perspektywa tak bardzo różna od tej naszej. Ja nazywam to często zmęczeniem tematu. Nie chcę. Po prostu czasami tracę ochotę na jakąkolwiek rozmowę, starania. Chcę być tylko pod kocem, tylko ze sobą.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl